0 +
Kişilik Kadro

İşimiz gücümüz yazılım aklımız fikrimiz teknoloji.

500 +
Mutlu Müşteri

İşi doğru yerden tutan doğru yerden yorumlayan projeler.

OPAK İLE BİR ADIM ÖNDE OLUN!

Opak Enterprise çözümü, bir işletmedeki tüm departman, operasyon süreçleri ve iş akışlarını yönetmek için ihtiyaç duyulan bileşenlerin tümünü kapsar.

Malzeme Yönetimi

Bir işletmenin malzeme ihtiyaç planlaması satın alma, stok yönetimi, lojistik fatura yönetimi süreçlerini kapsar.

Satış ve Sevkiyat

sınırsız sayıda ve hiyerarşide satış bölgesi planlayabilirsiniz. Satış bölgelerini şube, çalışan, kanal üyesi ve kanal üye çalışanı ile ilişkilendirebilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi

Talep, teklif, sipariş, irsaliye, fatura satınalmanın temel aşamalarıdır. ERP kurallarına göre tüm aşamaların kullanılması önerilebilir.

Finans Yönetimi

Kritik finansal fonksiyonları ile doğru bilgiye anında ulaşılmasını sağlayarak stratejik kararlar için güvenilir bir altyapı oluşturulur ve finansal performans arttırılır.

Muhasebe Yönetimi

Ticari işlemler ile muhasebe kayıtları arasında çift yönlü denetim gerçekleştirerek kullanıcı hatalarını ortadan kaldırır ve sistem tutarlılığını güvence altına alır.

E-İşlemler

İş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasını destekler ve işletmelerin e-Fatura (elektronik fatura) ve e-Defter (elektronik defter)’e geçiş yapmasını sağlar.

Üretim Planlama

Üretim planlama, kapasite, malzeme gereksinim planlama, üretim akış kontrol, maliyet muhasebesi ve kalite kontrol gibi fonksiyonlarla kaynaklar etkin yönetilebilir.

Personel Takibi

Personel takip modülü işletmenin çalışma prensipleri için ideal koşulları sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Yönetimsel Raporlar

Bir şirketin, işletilmesi için bir araya getirilen bütün kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesini ve raporlanmasını sağlar.

Bilgi Alın

Lütfen Bilgilerinizin Doğru ve Eksiksiz Olduğunu Kontrol Edin *